Sportéjszaka
2017-02-08
Eötvös József szónokverseny
2017-02-09

Szakmai témahét a Tudatos fogyasztás jegyében

A „tudatos fogyasztó” szlogen jegyében tartotta meg január végén esedékes szakmai témahetének programját a BGSZC Budai Középiskolája.

A közgazdasági, ügyviteli és műszaki tárgyakat oktató tanárokból álló szakmai munkaközösség azt követően vállalta el a programsorozat megszervezését, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumhoz tartozó iskola 2016 őszén sikerrel pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel meghirdetett pályázatán.

“Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium (NFM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását

értékeli, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet

általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a

bővítéséhez járulnak hozzá. ”

A január 30. és február 2. között megtartott szakmai témahéten délelőttönként az iskolában tartottak előadásokat, délután pedig külső programokon vehettek részt az érdeklődő tanulók, például kereskedelmi egységekhez és múzeumba látogattak el. A programsorozat célja az volt, hogy hozzájáruljon a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez.

A munkaközösség felvette a kapcsolatot a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakmai szervezetekkel, és segítségükkel szervezett előadásokat. Ezenkívül – az öko munkaközösséggel összefogva – a szervezők a környezettudatosság jegyében további előadás és kiállítás látogatását is lehetővé tették a diákoknak.

Ez volt az első ilyen jellegű rendezvénysorozat az iskolában, és komoly érdeklődés mutatkozott iránta: körülbelül 300 tanuló vett részt a különböző programokon.

A témahét nyitónapján a tudatos vásárló 12 pontját tartalmazó, könyvjelzőnek is használható tombolákat osztottak szét, melyekkel a témához kapcsolódó szakmai könyveket lehetett nyerni.

A délelőtti előadásokon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Szatyor Egyesület előadói voltak az iskola vendégei. Bemutató foglalkozásokat tartottak az iskola tanárai is: Kirschner Zita a pénzügyi tudatosságról tájékoztatta az érdeklődőket, Kecskés Ferenc pedig a vásárlási szokásainkat állította szembe az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival.

A témahét délutáni programjainak keretében egy kereskedelmi egységet látogattak meg a tanulók, illetve több osztály részt vett a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipai Múzeum „tudatos vásárló” múzeumpedagógiai foglalkozásán. A végzős szakgimnáziumi osztály pedig ellátogatott a Budapesti Értéktőzsdére, és annak tevékenységével ismerkedett.

Mivel a program egybeesett a vizes élőhelyek világnapjával (február 2.), az öko munkaközösség kiállítást szervezett az iskola aulájában, ahol üres PET-palackokból halakat formálva alakítottak ki egy vizes élőhelyet.

A témahetet egy nagyszabású vetélkedő zárta. A vetélkedőre 3-5 fős csapatok nevezhettek, és az volt az előzetes feladatuk, hogy mutassanak be egy saját készítésű, újrahasznosított alapanyagokból készült terméket, vagy készítsenek prezentációt egy alkalmazott környezettudatos technológiáról. A versenyre 16 csapat nevezett, és rendkívül ötletes, változatos munkákat mutattak be. A zsúfolásig megtelt teremben a diákok nagy izgalommal figyelték egymás munkáit. Az elkészült termékekből kiállítást is rögtönöztek az iskola egyik folyosóján.

A pénteki zárórendezvényen további feladatokat kaptak a tanulók a pénzügyi és a környezettudatosság témaköréből.

A végső győzelmet a végzős kereskedelem-marketing tagozatos szakgimnáziumi osztály csapata szerezte meg. Második helyezett a 9. évfolyam kéttannyelvű gimnáziumi osztálya, a harmadik helyezett pedig a szakgimnázium 11. évfolyamának közgazdasági osztálya lett. Nyereményük pénzjutalom volt, melyet osztályprogramok során használhatnak majd fel.

A szervezők a részvételi mutatók és a diákok visszajelzései alapján sikeresnek értékelték a témahetet, és leszögezték, hogy a fogyasztói tudatosságra nevelés nem ér véget ezzel a programsorozattal. Határozott szándékuk, hogy a tanulók érzékenységét a környezettudatos magatartásra tovább növelik, és ennek érdekében több, a mostanihoz hasonló rendezvényt szerveznek.