Meglepetés a magyar speciális olimpikonoknak
2017-04-23
Szakmák éjszakája
2017-04-24

Fakultáció 2017/2018

Kedves Diákok!

A kötelezően választott tanítási órákra (fakultáció, szabad sáv) május 19-éig lehet jelentkezni.
Minden gimnáziumi tanulónak két tantárgyat kell választania az óraszám függvényében (2×2 óra). Ez alól kivételt képeznek a 11.évfolyam nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvű osztályok tanulói, nekik egy tantárgy választása kötelező!
A szakgimnáziumi tanulóknak szintén két tárgyat kell választani az óraszám függvényében (2×1 óra).
Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A tanuló a tanév során egy alkalommal, félévkor – az intézményvezető engedélyével módosíthatja választását.
A szabadon választott tanórai foglalkozásra az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében a kötelező tanítási órára vonatkozó szabályok érvényesek.
A választott tantárgyból (idegen nyelv, informatika) középszintű érettségivel rendelkező, illetve nyelvi előkészítős vagy két tanítási nyelvű osztályban tanuló csak emelt szintű szabad sávos órát választhat!

Gimnáziumi jelentkezés

Szakgimnáziumi jelentkezés