Esettanulmány verseny a Budaiban.
2018-04-15
Angol szépkiejtési verseny
2018-04-17

Digitális Témahét

Digitális témahét 2018. április 9-13.

Projektünk címe: Irodalmi térképek – szerkesztés alatt

Elérhetősége: https://irodalmiterkepek.wordpress.com/

Megvalósító osztály: 11.BB, 15 fő, két tanár

Időtartam: 28 óra

Helyszíne: Média terem, illetve az irodalmi séták helyszínei

 

A hét során egy hosszú távú, valójában soha véget nem érő munka első lépéseit tettük meg: a magyar irodalomtörténet korszakaira és jelentős alkotóira vonatkozó információkat kezdtünk el megjeleníteni interaktiv (Google) térképeken, amelyeket a fenti weboldalon osztunk meg. Reményeink szerint olyan hasznos produktumot hoztunk, hozunk létre, amely számot tarthat minden magyar anyanyelvű, az irodalmunkat szerető, illetve arról tanuló ember érdeklődésére.

Projektünk mottója: „Nem térkép e táj“. A paradoxont az a tapasztalatunk oldja fel, hogy a térképek készítői többszörösen is kapcsolatba kerültek a múltunk értékeivel. A virtuális térben, miközben információkat, lehetőleg korhű képeket gyűjtöttek – és itt nemcsak az alkotók életére, életművére kell gondolnunk, hanem a róluk szóló visszaemlékezésekre, szakirodalomra, mi több a közgyűjteményeink immár fantasztikusan gazdagnak mondható adatbázisaira is, illetve Budapest utcáin járva, „testközelben” megtudva, „hol lakott itt Vörösmarty Mihály”.

Hét korszakról és tizenkilenc alkotóról terveztünk térképet készíteni. A tanulók három fős csoportokban választottak korszakot és alkotókat, ehhez a Doodle alkalmazást használtuk. Az „üzenőfalunk” Padlet irányítópult volt.

Az anyaggyűjtést (szövegek, információk, érdekességek, képek)  a Drive-on rendezett mappák segítették. A megosztott Word dokumentumokban táblázatban rendeztük időrendi sorrendben az információkat, amelyeket felvittünk a szintén megosztott térképekre.

Mindeközben három nap 3-3 tanuló – tervezetten és felkészülten – irodalmi sétára indult, hogy a választott helyszíneken fotókat, rövid videókat készítsen. A fotók és a megvágott videók is a Drive mappáiba kerültek, ezek hozzáadódnak a térképekhez.

A filmes csapat két interjút is készített a Centrál kávéházban: Szilágyi Zsófiával –  akinek kutatási területe a 20. századi és kortárs próza, illetve Móricz Zsigmond, Kosztolányi életműve – és Vincze Miklós építész újságíróval, akinek szakterülete Budapest építészeti és kulturális hagyományai.

A térképek készítése mellett feladatunk volt ezek megjelenítése, a weboldal szerkesztése is.

A munkánkat mindegyik nap szerkesztőségi megbeszéléssel kezdtük és zártuk.

Büszkén elmondhatjuk, hogy az eredeti ütemezésünket nem sikerült tartani. Azért lehetünk büszkék, mert ez nem a szorgalom hiányát jelzi, hanem a körültekintő, igényes munkára való törekvést. Az osztály becsülettel kitartott, dicséret illeti a gyerekeket. De aki még nem próbálkozott hasonlóval, el sem tudja képzelni, hogy esetenként több órás kutatómunkára is szükség lehetett, mire egyetlen pontot leszúrhattunk egy térképen. Elég, ha például arra gondolunk, hogyan lesz abból a mindenki által tanult mondatból térkép, hogy Ady Endre hétszer járt Párizsban. Büszkék lehetünk arra is, hogy sikerült kilépni a Google és a Wikipédia bűvköréből, és felfedeztük a közgyűjteményeket, sőt, egyesek az iskolai könyvtárat is. És arra is, hogy példás kooperációban sikerült együtt dolgozni.

Rengeteg munka maradt végezetlen, nagyon sok nyersanyag várja még a digitális kamránkban a feldolgozást, sok üres dokumentum és térkép a további kutatást.

Ahogyan azt a weboldalunk beköszöntőjében írtuk:

Azzal a szándékkal vágtunk bele, hogy kapcsolatot teremtsünk a múlttal, hogy nyolcszáz év irodalmának korszakait és “jelentős” alkotóit megidézzük interaktiv térképeken és áthagyományozzuk a jövőnek. Az egy hetes kutató- és alkotómunka vége felé nyilvánvalóvá vált, hogy erre sok-sok ember élete is kevés. Ahogyan a térképről nem lehet lejönni, ugyanúgy nem lehet kijelenteni soha, hogy munkánkat befejeztük. Az első lépést megtettük, és a magyar irodalom iránti szeretetünk erősödött általa. Mind mélységében, mind „széltében“ a végtelenségig folytatható a vállakozásunk; kiegészíthetőek és pontosíthatóak a térképeink. Bárki számára, aki érdeklődésével, szorgos kezeivel, „áldozni tudó szívvel“ részt venne a térképek szerkesztésében, bővítésében, pontosításában, közérdeklődésre számot tartó kiegészítésekkel, örömmel nyitjuk meg a felületet.

 

Kaszás Erzsébet és Kriston Attila

//]]>