Esettanulmány verseny a Budaiban.
2018-04-15
Digitális Témahét
2018-04-17

Fakultáció választás

Kedves Diákok!

 

Jelentkezni a www.budaikozepiskola.hu/Fakultacio2018 oldalon lehet.

 

A kötelezően választott tanítási órákra (fakultáció, szabad sáv) május 18-áig lehet jelentkezni.

Minden gimnáziumi tanulónak két tantárgyat kell választania az óraszám függvényében (2×2 óra). Ez alól kivételt képeznek a 11.évfolyam nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvű osztályok tanulói, nekik egy tantárgy választása kötelező!

A 11.évfolyam szakgimnáziumi tanulóinak szintén két tárgyat kell választani az óraszám függvényében (2×1 óra).

A 10.évfolyamra járó szakgimnazistáknak az eltérő kerettanterv miatt nem kell jelentkezni.

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A tanuló a tanév során egy alkalommal, félévkor – az intézményvezető engedélyével módosíthatja választását.

A szabadon választott tanórai foglalkozásra az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében a kötelező tanítási órára vonatkozó szabályok érvényesek.

A meghirdetett tantárgyak létszámokhoz kötöttek, így számít a jelentkezési sorrend.

A választott tantárgyból (idegen nyelv, informatika) középszintű érettségivel rendelkező, illetve nyelvi előkészítős vagy két tanítási nyelvű osztályban tanuló csak emelt szintű szabad sávos órát választhat!

Fakt_Beosztas

 

Iskolavezetés