Szeptemberben induló ingyenes OKJ-s Képzéseink

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében. Részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Pénzügyi beszámolókat, jelentéseket készít, elvégzi a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentációkat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával. Alkalmazza a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket. Közreműködik a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában. Átlátja az államháztartás rendszerét, felismeri az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni tudja. Felvilágosítja az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújt azok teljesítéséhez, alkalmazza az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat. Ellátja a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig.


Betölthető munkakörök:
• Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
• Adó- és illetékhivatali ügyintéző
• Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
• Egyéb hatósági ügyintézők
• Általános irodai adminisztrátor
• Könyvelő (analitikus)
• Bérelszámoló
• Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
• Iratkezelő, irattáros
• Készlet- és anyagnyilvántartó

Az Ügyviteli titkár, mint szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. Feladata a külső és belső kapcsolattartás magyar és idegen nyelven. Vezeti és kezeli a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat, a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat. Ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezel. A szakképesítéssel rendelkező képes a számítógépes adatbeviteli feladatokat elvégezni, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni, számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni. Feladatkörében önállóan PR tevékenységet végez, szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez magyar és egy idegen nyelven.


Betölthető munkakörök:·
• Irodai szakmai irányító, felügyelő·
• Személyi asszisztens·
• Titkár(nő)·
• Általános irodai adminisztrátor·
• Gépíró, szövegszerkesztő·
• Adatrögzítő, kódoló·
• Humánpolitikai adminisztrátor

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.A szakképesítéssel rendelkező képes közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében.


Kapcsolódó részszakképesítések:·
• Bérügyintéző·
• Társadalombiztosítási ügyintéző

Kapcsolódó szakképesítés-ráépülések:·
• Államháztartási mérlegképes könyvelő·
• Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő·
• Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Betölthető munkakörök:·
• Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)·
• Számviteli ügyintéző·
• Általános irodai adminisztrátor·
• Bérelszámoló·
• Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor·
• Készlet- és anyagnyilvántartó·
• Iratkezelő, irattáros
Általános tudnivalók a képzésről: Óraszámok: 1008 óra (nappali képzés), illetve 504 óra (esti képzés), melyből 60% idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek. Az egy éves képzés neve és nyelvi szintje: • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig. • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig. Jelentkezési feltételek: • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) (1 éves, nappali, esti felnőttoktatás) bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is) • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) (1 éves, nappali, esti felnőttoktatás) bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen /szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből. A képzés megkezdése előtt képzésre jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt
2017-08-30

Tanévnyitó ünnepség

A tanévnyitó időpontja: 2017. szeptember 04. 9:00 Helyszín: Ebédlő Minden leendő diákunkra számítunk!
2017-02-07

Szakmai vizsga jelentkezési lap

55 345 01 Kis- és közepes vállalkozások ügyvezetője II. képesítés   Kedves Vizsgázó!  Tájékoztatjuk a szakmai vizsgára történő jelentkezésről.   A vizsgára a jelentkezési lap kitöltésével lehet […]
2016-12-21

KKV keresztfélévben is

Általános tudnivalók a képzésről: A képzés megkezdése előtt a jelentkezők szintfelmérő teszten vesznek részt. Az iskolák a szintfelmérő eredménye, a bemeneti feltételeknek való megfelelés és a […]
2016-09-23

KKV II. Tájékoztatás

Tisztelt Jelentkezők! A KKV II. képzés 2016. szeptember 27-én kedden 16 órakor angol nyelvi írásbeli szintfelméréssel indul. Kérjük, 15 óra 45 percig érkezzenek meg az iskolába! Várjuk […]
2016-09-09

Órarend

A csatolt állományban megtalálhatod a jövőheti órarended: Első tanítási nap: 2016.09.12 (hétfő) 8:30 Helyszín: C101