Radnóti pályázat eredményei 2019 Költészet napja
2019-04-14
Digitális témahét 2019
2019-04-28

Fakultáció választás 2019/2020

Kedves Diákok!

A 2019/2020-as tanévre, a most 10. és 11. évfolyamon gimnáziumi képzésben részt vevő tanulók jelentkezése fakultációra kötelező. A meghirdetett tantárgyakra  elektronikusan, 2019. április 24 -26. között  lehet feliratkozni. A gimnáziumi tanulónak általánosságban két tantárgyat kell választania az óraszám függvényében (2×2 óra). Ez alól kivételt képeznek a 11.évfolyam nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvű osztályok tanulói, nekik egy tantárgy választása kötelező (1×2 óra)!

            Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A tanuló a tanév során egy alkalommal, félévkor – az intézményvezető engedélyével módosíthatja választását.

A szabadon választott tanórai foglalkozásra az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében a kötelező tanítási órára vonatkozó szabályok érvényesek.

A meghirdetett tantárgyak létszámokhoz kötöttek, így számít a jelentkezési sorrend. Informatika és idegen nyelv kapcsán iskolai felmérés is lesz és a tanuló tudásának megfelelő módosítást az iskola kezdeményezhet.

A választott tantárgyból (pl. idegen nyelv, informatika) középszintű érettségivel rendelkező, illetve nyelvi előkészítős vagy két tanítási nyelvű osztályban tanuló diák csak emelt szintű szabad sávos órát választhat!

Gimnázium
11.évfolyam
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
Ematematika Eangol1 Eangol2 Etörténelem Einformatika
Kmatematika Kangol1 Ktörténelem Kinformatika
Ebiológia Spanyol nyelv Ekémia Kangol2
Kbiológia Kföldrajz Mozgókép és médiaismeret  
Emagyar Testnevelés (E – K) Vizuális kultúra (11-12.évf.)  
Fizika (11-12 évf.)      
 

     
12.évfolyam
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
Eangol1 Kmatematika Einformatika Etörténelem
Kangol1 Eangol2 Kinformatika Ktörténelem
Emagyar Testnevelés (E – K) Kmagyar Kföldrajz
Német nyelv Spanyol nyelv Kangol2 Ebiológia
Fizika (11-12 évf.) Mozgókép és médiaismeret Vizuális kultúra (11-12.évf.) KBiológia
    Ekémia  
//]]>