Akciós ECDL szeptember 30-ig
2019-09-10
SuliBox 2019/2020 tanév
2019-09-18

Külföldi nyelvtanulás

Tisztelt Érdeklődő!

Ahogyan Ön arról már biztosan értesült, a Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében a 2019/2020-as tanévben nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben, 9. vagy 11. évfolyamban tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt.  A program keretében a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban (Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban és Kínában vehetnek részt a tanulók nyelvtanulásban. A program hazai költségvetési forrásból valósul meg. A nyelvi programban az érintett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére azonban pályázni kell.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a program szakmai végrehajtását (tájékoztatás, pályáztatás, támogatások kezelése) a Tempus Közalapítvány végzi. A program sikeres megvalósításában a szaktárca és a Tempus Közalapítvány számít az érintett fenntartók és köznevelési intézmények aktív közreműködésére.

Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk a nyelvtanulási programról.

A célországokban történő nyelvtanulás három formában valósulhat meg:

 • a hazai középiskolák (fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás[2]és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
 • tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
 • a hazai középiskolák által a partnerintézményekkel közösen szervezett projektalapú mobilitás a célországokban az április 1-től november 1-ig terjedő időszakban. E mobilitásoknak is a tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése a fő célja.

A külföldi nyelvtanulásban való részvétel alanyi jogon megillet minden nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulót, aki a 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályban tanul és pályázatot nyújt be a Tempus Közalapítványhoz: egyéni pályázat esetében a tanuló, csoportos kiutazás vagy projektalapú mobilitás esetében a köznevelési intézmény, vagy – ha az nem pályázik –, akkor az intézmény fenntartója.

 

A pályázat keretében a pályáztató Tempus Közalapítvány vizsgálja:

 • az alanyi jogosultságot (a tanuló valóban az érintett évfolyamokon és oktatási formában tanul-e);
 • a tanuló a pályázat évében tanulja-e azt a nyelvet, amit a külföldi nyelvi képzéshez választott,
 • a gondviselői hozzájárulást és felelősségvállalást;
 • fogadja-e a tanulót/csoportot a nyelvtanulási programban résztvevő, minősített külföldi nyelviskola.

A partnerintézménnyel megvalósuló, projektalapú mobilitás pályázati rendszere ettől eltér, itt feltétel lesz a partnerintézménnyel közösen kidolgozott szakmai program benyújtása és a partner fogadó nyilatkozata. A projekt célja minden esetben az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése a célnyelvi országban, iskolán belüli és a fogadó iskola/intézmény által szervezett egyéb tevékenységen keresztül.

Sikeres pályázat esetén a program a külföldi nyelvtanulást meghatározott költségkeretek között támogatja (a tanfolyam és szállás díját, a kiutazás költségét, a külföldi megélhetési költséget, a transzfer költségeit és a tanuló biztosítását). Partnerintézménnyel közösen megvalósított projekt esetében a tanfolyami díj helyett a projekt költségeit fedezi a támogatás.

csoportos kiutazások esetében a program biztosítja a kísérő tanárok költségeit (egy fő kísérő tanár/minimum 8 tanuló).

A program sikeres végrehajtása kizárólag a fenntartók és/vagy az oktatási intézmények aktív feladatellátásával/közreműködésével valósulhat meg. A köznevelési intézmények esetében az alábbi feladatok jelenhetnek meg a program kapcsán:

 1. Előzetes igények felmérése(csoportos, projektalapú mobilitás, egyéni kiutazások).
 2. Csoportok szervezése és pályázat benyújtásaa külföldi nyelviskolai képzésben való részvételre.
 3. Partnerintézménnyel közösen projektalapú mobilitás szervezése és pályázat benyújtásaa tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése érdekében.
 4. Az egyéni pályázatok esetében igazolja, hogy a tanuló a választott idegen nyelvet tanulja, validálja a tanulói, gondviselői nyilatkozatokatdokumentumokat a pályázati rendszerben.
 5. Csoportos és projektalapú mobilitási pályázatok esetében a pályázatok megvalósítása és a beszámolók elkészítése.

Az egyéni pályázatok kapcsán felmerülő feladatok ellátására a Tempus Közalapítvány várhatóan együttműködési megállapodás keretében biztosítja az intézmények számára a szervezési költségeket.

csoportos pályázatok esetében (nyelviskolai nyelvi képzés illetve partnerintézményekkel megvalósuló, nyelvtanulási célú projektalapú mobilitás) a pályázat keretében elnyerhető támogatás a tanulók és kísérőtanárok költségeinek biztosításán túl tartalmazza a köznevelési intézmények szervezési költségeit.

A programmal kapcsolatos feladatok és azok ütemezése:

A nyelvi program 2020-ban indul, a jelentkezések még nem kezdődtek el. Jelenleg a program előkészítése történik: a Tempus Közalapítvány az érintett országok külképviseleteinek, nyelvi intézeteinek segítségével felméri a célországok nyelviskolai kínálatát, a megfelelő nyelviskolákkal együttműködéseket köt, kidolgozza a pályázati rendszert, tájékoztatja az érintett hazai oktatási szereplőket (fenntartók, gimnáziumok és szakgimnáziumok).

 1. A jelen levélben szereplő információk az előkészítés jelenlegi állását tükrözik. A program főbb vonásairól már döntés született, egyes részletek azonban a felhívásig még módosulhatnak. A részletes és végleges pályázati feltételeket a várhatóan 2019 novemberében megjelenő pályázati felhívás tartalmazza majd.
 2. A pályázati rendszer várhatóan 2020. év elejétől nyílik meg a pályázók számára, azonban a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében mindenképpen szükséges az előzetes igényfelmérés, elsősorban a csoportos kiutazások esetében, hogy az utazási és nyelviskolai kapacitások rendelkezésre álljanak. Az előzetes igények felmérésében a Tempus Közalapítvány számít az érintett köznevelési intézmények közreműködéséreAz előzetes igények felméréséhez a Tempus Közalapítvány a szülők, tanulók számára kiosztható, az intézmény honlapjára kirakható programleírást, a csoportok szervezéséhez készült leírást, illetve az előzetes igények összegyűjtésére alkalmas táblázat-mintát, illetve a szülői visszajelzésére alkalmas szándéknyilatkozat-mintát csatol a jelenlegi levélhez.Az előzetes igényeket a köznevelési intézmények összesítik, és az összesített igényeket online kérdőívben küldik meg a Tempus Közalapítvány számára. Kérjük, hogy az online kérdőívet szeptember 30-ig töltsék ki az intézményi igények alapján. 
 3. csoportos kiutazások szervezése2019 utolsó hónapjaitól lesz aktuális a végleges pályázati feltételeket tartalmazó pályázati felhívás megjelenése után. Ekkor rendelkezésre fog állni a Tempus Közalapítvány honlapján az a nyelviskola lista, ahonnan a nyelvi képzéseket a célországokban választani lehet. A szervező fenntartók/iskolák feladata, hogy beszerezzék a listából választott nyelviskolák fogadó nyilatkozatát, mert pályázatukat ezzel a nyilatkozattal együtt tudják benyújtani 2020. I. negyedévben.
 4. A partnerintézményekkel közösen megvalósuló, projektalapú mobilitásokszakmai előkészítése folyamatban van, erről részletes tájékoztatás a későbbiekben várható.
 5. Az egyéni tanulói pályázatokhoz szükséges dokumentumok ellenőrzése várhatóan 2020. I. negyedévtől 2020. május 30-ig jelent majd feladatot az intézményeknek/ fenntartóknak.
 6. A benyújtott pályázatokról a szakmai beszámolók elkészítésea 2020/21-es tanév első félévében várható feladat.

 

Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation

Csoportnak minősül az egy köznevelési intézmény (fenntartó) által egy időpontban, egy nyelviskola nyelvi képzésére szervezett kiutazás, amelyben minimum 8 tanuló vesz részt.

A nyelvi előkészítőt végző tanulók és a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói választhatnak, hogy a nyelvi előkészítő év után (azaz a 9/Ny illetve a 9/Kny évfolyam után), vagy a 9. osztály elvégzése után kívánnak kiutazni. Ezt követően további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. évfolyam után).

A tanuló akkor vehet részt az adott nyelvből külföldi nyelvi képzésben, ha a pályázat évében a nyelvet a köznevelési intézményében tanulja.

 

Szulok_igenyfelmero

programleiras

//]]>