Tájékoztatás az összefüggő nyári szakmai gyakorlatról

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tanulónak a 10. és 11. évfolyamot követően összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie. A gyakorlat teljesítése alól felmentés nem adható! Indokolt esetben – betegség, kórházi kezelés – a kieső időt pótolni kell a szorgalmi időszakon kívül.

A következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és az azt igazoló dokumentumok benyújtása legkésőbb augusztus 31-ig.

A gyakorlat teljesítésének ideje: 2020. június 16. és augusztus 31. közötti időszak.

A gyakorlat időtartama:

  • évfolyamon 140 óra (4 munkahét)
  • évfolyamon 140 óra (4 munkahét)

Az érintettek köre: a szakgimnázium 10. és 11. évfolyamos kereskedelem, ügyvitel osztályos tanulói

  • Minden 10. és 11. évfolyamos tanuló, aki a tanulmányi követelményeknek megfelelt.
  • Az év végén javítóvizsgára bukott tanulóknak is részt kell venniük a gyakorlaton, mert az utólagosan nem pótolható.
  • Aki négy, vagy több tantárgyból évismétlésre bukott, az a következő tanév végén vesz részt a gyakorlaton.

A gyakorlat teljesíthető:

  • a szülő által keresett, kamarai engedéllyel rendelkező munkahelyen;
  • szükség esetén az iskola segítségével biztosított munkahelyen.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakmához illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

A szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló milyen módon teljesíti gyakorlatát.

A kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni. Az együttműködési megállapodás letölthető az iskola honlapjáról.

A megállapodás előkészítését (cég kiválasztása) a tanuló és a szülő végzi. A cég által kitöltött, aláírt 4 példányos megállapodást az iskolába kell visszahozni és az iskola továbbítja a kamara felé. A  cégnek jogszabály szerint az adott évben érvényes minimálbér 15 %-ának 1,3 szorosát (2020-ban hetente 7.849,-Ft-ot, havonta 31.395.-,-Ft-ot) kell fizetnie a tanulónak. A 18 év alatti tanulók napi munkaideje 7 óra, a 18 év fölötti tanulók napi 8 órában is teljesíthetik.

A gyakorlat kerettanterv szerinti tananyagáról az iskola tájékoztatja a gyakorlati képző helyet.

A külső gyakorlaton részt vevő tanulókat az iskola szaktanárai ellenőrzik a helyszínen.

Hiányzás csak táppénzes papírral igazolható, igazolatlan mulasztás nem lehet. A hiányzásokat pótolni köteles minden diák.

Jelenléti ívek

Munkanapló

//]]>